top of page

מאחורי כל מבט מפחיד יש ילד מפוחד

עודכן: 14 באוג׳ 2020


#תיעוד_משפחות_אומנה. כבר חמש שנים אתה אצלנו, ילד ככל אחד מילדי, אבל עם יד על הלב מאתגר מאוד לגדל אותך.,


קיבלנו ילד שבמבט ראשון עיניו היו עיני ילד מפוחד, אבל בזכות מתנה שקיבלתי הצלחתי לראות מאחורי המבט את הכעס על העולם ולאט לאט ההגנות ירדו והמבט הפחיד הפך למבט של ילד.


חמש שנים של עליות וירידות, של נשיכת שפתיים מצד אחד ושל אושר ועונג מצד שני.


השבוע הצלחת לעלות מדרגה נוספת, כעסתי עליך בגלל דבר מה שעשית עם הכלב ולא הצלחתי לאסוף את הכעס, אמרתי לך שאני לא מרשה לך  לשחק עוד עם הכלב,