הרצאות - סדנאות - קורסים

ליאורה תמונה 5.jpg

הורות מודעת תחת מגבלה רפואית
סדנה להורות מאתגרת 

ליאורה תמונה 5.jpg

אפי-לפסיה

ממשבר לצמיחה

ליאורה תמונה 5.jpg

בודי & מיינד 
קורס טיפולי מקצועי להורים

ליאורה תמונה 5.jpg

הורות מודעת
סדנה להורים