top of page

 

מהי הדרכת הורית בשיטת איזון חיים ?

מטרתה של הדרכת הורים דרך כלים של איזון חיים היא לסייע להורים או אחד מהם להכיר את זיכרונות הילדות והשקפות חיים שהתפתחו במהלך השנים ושאינם באים בהלימה למציאות העכשווית ולצרכי התפתחות של ילדם וזו במטרה שיוכלו לסייע לילדם לפתח זהות ייחודית להם, לבנות ביטחון והערכה עצמית ולממש את היכולת שלהם בבגרותם.

הדרכת הורים דרך איזון חיים מובילה להרמוניה בהורות ולהלימה בין הערכים הפנימיים שלי כהורה לבין צרכי הילד ודרישות הסביבה.

האם התהליך מתאים ויעיל להורים שילדם כבר עבר את גיל 18   והאם הנוכחות והמודעות של "הילד" מחויבות ליעילות התהליך ?

 

התהליך מאוד יעיל גם ללא נוכחות הפיסית של המטופל.  בטכניקת איזון חיים יש אפשרות לטפל ללא מודעות ונוכחות פיסית של המטופל באמצעות סרוגייט (ההורה מחליף את המטופל) והד.נ.א. ילדים והורים מחוברים אנרגטית ותודעתית דרך הד.נ.א ותהליכים שההורה עובר משפיעים באופן טבעי על הילדים גם שהם עברו את גיל 18.

האם השינוי המשפחתי יתרחש גם ללא נוכחות ומודעות של ההורה השני בתהליך?

איזון חיים היא טכניקה המתבססת על תיאוריית הקוונטים (המשמעות שאנחנו מחוברים ברשת תקשורת אנרגטית) החיבור להורה השני  הוא חיבור אנרגטי, תהליך שאחד מהורים עובר בהקשר לילד משפיע על כל התא המשפחתי מהבן זוג, ילדים, הורים וכו''.....

האם יש תהליכים גם ארוכי טווח לאורך שנה פלוס ?

תפיסת העולם שלי שזכות הבחירה היא של המטופל (ההורה/ילד). תדירות ותקופת הזמן של המפגשים תלויה ומותאמת לצרכים של האדם. אני כמטפלת ממליצה אך הבחירה והחלטה היא של האדם עצמו.

למה חשוב שהורה שילדו מתמודד עם אתגר רפואי יגיע להדרכה מקצועית מותאמת ולמה דווקא דרך הכלים של איזון חיים  ?

גידול ילד המתמודד עם אתגר רפואי משפיע על כל המשפחה, יתר הילדים, ההורים ולעיתים המשפחה המורחבת כמו סבים וסבתות, דודים וכו''... 

בדיקות רפואיות פולשניות, דאגה הרבה לבריאות הילד, הבירוקרטיה הכרוכה בכך משאירה את המשפחה בתחושה של חרדה פנימית ועם רגשות של כעס, אשמה, חוסר אונים.

טיפול באיזון חיים מאפשרת לזהות את אותן חוויות, לעבד אותן מחדש, לבנות דרכי התמודדות חדשים שמתמירים את תחושת החרדה, כעס, אשמה, חוסר אונים לתחושות של אחריות, ביטחון, בחיר והנעה לפעולה אשר מאפשרים

להפוך את המשבר לצמיחה של כל המשפחה.   

מה ההבדל בין הדרכה הורית קונבנציונלית לבין הדרכת הורית בשיטת איזון חיים ?

הדרכת הורים קונבנציונלית מתמקדת בלתת להורים ידע וכלים להתמודדות עם הקמת המשפחה או במהלך חיי המשפחה, לגבי גידול ילדים באופן כללי וכן במקרה של קשיים ספציפיים. היא מתמקדת בקשר הורה ילד. יש חשיבות להגעת שני ההורים להדרכה.

הדרכת הורים בשיטת איזון חיים – מתמקדת בזיהוי  הטריגרים שהם בעצם זיכרונות הילדות של ההורה שמתעוררת בכל אינטראקציה עם הילדים ומשפיעים על אופן הסתכלות והפרשנות שלי כלפי הילד ואופן התגובה.

ההורה עובר תהליך של הכרה בהשפעה של אותם אירועים על חיי היום יום, מסתכל עליהם מנוקדת מבט יותר גבוהה ולומד שאופן התגובה שלו כאדם בוגר היא רחבה יותר.

נקודת המוצא בהדרכת הורים בשיטת איזון חיים היא שלכל הורה יש אינטואיציה פנימית, שכל הורה יודע מה דרוש להתפתחות נכונה לילדו אך קולות הספקות, הפחדים והתבניות  (זיכרונות העבר) המופעלות בתקשורת עם הילד מובילה לתגובה שאינה מותאמת לצרכי הילד, הכרת הקולות הפנימיים, בנייה של קולות פנימיים מותאמים מאפשרת להורה תקשורת עם האינטואיציה הפנימית ותגובה מותאמת לצרכי הילד.

ילד המקבל את הדרוש לו להתפתחות הפיסית, רגשית, מחשבתית המותאמת לו הוא ילד הגדל להיות מבוגר מאושר.

bottom of page