top of page

לבנות תוכנית מטרה אישית ומשפחתית ולהגיע לתוצאות.

עודכן: 15 באוג׳ 2020

כיצד בונים מטרה שנתית אישית ומשפחתית שמתרחשת ללא מאמץ מכוון במהלך השנה ?

ילדים עם אתגרים התנהגותיים והיסטוריה טראומטית מתמודדים עם התנהגויות שאינם מקדמות אותם.

לנו כהוריהם יש רצון לסייע להם לשנות את דפוסי התנהגות אך לעיתים אנו עומדים בהתנגדות רבה מצידם והיאחזות עיקשת באותם דפוסי התנהגות.

הפעילות משפחתית הבאה מטרתה לסייע לילדנו (וגם לנו) לשנות דפוסים אלו ולקבע מטרות התנהגותיות חדשות ובריאות במינימום מאמץ והתנגדות.

תוך הנאה וניצול תקופת הקורונה שנכפתה עלינו.