top of page

דיסלקציה, עלייה לתורה תוך חודשיים


אני רוצה לשתף אותך בעוד נס שהתרחש אצלי בקליניקה בחודשיים האחרונים. אין לי מילים אחרות להגדיר זאת אלה כניסים שמתחוללים לצד תהליכים עמוקים.

כל יום אני זוכה לשמוע את ההצלחות של המטופלים שלי.את הבלתי יאומן שיתרחש בחיים שלהם. הדרך המרגשת שעברו והזכות שלי ללוות אותם.


נוווווו מהו הנס ?


היא הגיעה אלי לפני חודשיים, הבעיה חרדות ודיסלקציה קשה של הילד. היא הסבירה לי שהילד לא יסכים לבוא אלי והאם אני יכולה לעזור בכ