top of page

חוויה אחת קטנה שתנהל אותנו בעתיד


שיחה שהיתה לי עם הבת שלי


הבת: אני לא רוצה ללכת לגן, הילדים יושבים סביב השולחן ואני חייבת לדבר ולבקש את החומוס , 

אני לא רוצה שהם ישמעו אותי מדברת, הגננת ) X הגננת שלה משנה שעברה)לא מרשה לקום ולקחת את החומוס

ואני חייבת לבקש.


אני: אבל הגננת ש' לא נמצאת השנה, השנה יש את י' גננת חדשה.