top of page

100 אחוז אחריות!


האנושות חולה במחלה קשה קוראים לה הטלת אחריות על האחר.


ולמה הכוונה ?


תמיד מאשימים את הסביבה במה שקורה לנו - את החברים, בית הספר, הממשלה, המשפחה, השכנים .....

איפה שאפשר לא לקחת אחריות לא לוקחים


למשל : יש סוכר גבוהה בדם – הולכים לרופא לוקחים כדורים וממשיכים באורך חיים רגיל, ממשיכים לזלול ולאכול רגיל – התנהגות כזאת היא "אני לא לוקח אחריות על חיי ומוסר אותה לרופא ולחברת התרופות.