top of page

תסמונת טורט ואיזון חיים.


חייבת לשתף אתכם בהתרגשות גדולה, אחד מהקסמים המדהימים שהתרחשו אצלי בחדר הטיפולים,


נס פשוט נס, הצלת נפש והכל בקלילות, בטבעיות ועדינות.


שמונה חודשים אחרי הטיפול ופתאום אני והאימא בשיחה של דקה אנחנו קולטות את השינוי במלוא הדרו.


הוא הגיע אלי לפני שמונה חודשים, ילד פלא אבל עם קשיים, האימא הכינה לי רשימת קשיים לטיפול אבל הוא רצה לטפל רק בדבר אחד"טיקים בלתי נשלטים", איזנו את המערכת האחראית והסיפור שישב שם.