top of page

תינוק בתוך ילד


"הוא כבר גדול, חכם, יש לו יכולות גבוהות אבל יש רגעים שהוא מתנהג כמו תינוק" משפט שאני שומעת מהרבה מטופלות שלי שהן אימהות.


תופעה שמתרחשת כאשר יש פער בין הקוגניטיבי לרגשי, בין הגיל הכרונולוגי לגיל הרגשי.


לדוגמא :


ילד שגילו הכרונולוגי הוא 11 והרגיל הרגשי שנה וחצי

אישה שגילה הכרונולוגי 35 והגיל הרגשי גיל חמש.