top of page

שש שעות קטנות שהשפיעו לה על החיים

שש שעות קטנות שהשפיעו לה על החיים


ליאת היא אמא של רוני (שמות בדויים) רוני נולדה עם סימני מצוקה שהצריכו מהרופאים לקחת אותה באופן מידי לבדיקות כואבות ולא נעימות.


כאשר ליאת הגיעה לפגוש את רוני לראשונה בחדר התינוקות רופא הילדים בדיוק דקר אותה ברגלה לצורך בדיקה, רוני לא הגיבה, לא בכתה, לא הביע התנגדות או מחאה ואפילו לא ניסתה להזיז את רגלה כאות מחאה, נראה כי רוני לא חשה כלל הדיקרה.


חווית הפלישה, חוסר המוגנות, חווית נראות שנחוותה כעויינת בתור תינוקת שרק עתה נולדה השפיעו על מהלך חייה התקין.

רוני בעיקר הביעה פאסביות, חוסר רצון להתפתח ולהתקדם, לרכוש למידה חדשה.


בגיל שלוש רוני התמודדה עם איחור התפתחותי משמעותי, לא רכשה את אוצר מילים, התקשתה בהבנת סיטואציות ופירושן.


ליאת