top of page

כמה פעמים עצרתם בהורות שלכם לשאול את השאלות הנכונות ?

עודכן: 14 בנוב׳ 2020


כמה פעמים בחיים עצרתם ושאלתם את עצמכם כהורים וכאנשים את השאלות הכי חשובות ?

את השאלות האלו שאלתי את ההורים שמשתתפים בסדנה "ילד שלי מוצלח" בהנחייתי,

התשובות מגוונות ומרתקות אבל לא עליהם הפוסט.


הפוסט הוא עבורכם כהורים וכאנשים,

אני רוצה לשאול אתכם כהורים שאלה או יותר נכון שלוש:

1. במה אני טוב? 2. מה אני הכי אוהב לעשות? 3.מהי התרומה הכי משמעותית שלי לילדים שלי ?

כביכול שאלות תמימות אבל כמה פעמים בחיים עצרתם לשאול אותם וגם לענות?

בקורס הורים שאני מנחה שאלתי את ההורים את השאלות הנ"ל.

היו שענו ישר. היו שענו יותר מאוחר. היו שלא ענו בכלל.

אבל היו אמיצים (שעליהם נדבר) שענו:


"שאין להם את התשובה" "שיש בילבול", "שהם לא יכולים לענות על התשובה"