top of page

קודם מה אני יודעת

עודכן: 10 ביוני 2018


כשבתי הגדולה הייתה בכיתה ב' לימדה אותה מורה, שקבעה עובדה שביתי מעולה בשפה אבל בחשבון מתקשה, וכך ביתי עברה את כיתה ב' בידיעה שבשפה היא טובה ובחשבון מתקשה,


לצערי אני קצת "נרדמתי בשמירה" ולא הייתי מספיק ערה לסטיגמה שבנתה לה המורה, או יותר נכון לומר ששוכנעתי בקביעה שלה, שהרי היא מורה והיא בודאי יודעת. 


לקראת סוף השנה, ישבתי עם ביתי על שיעורי החשבון ופתאם נחרדתי לראות מה גרמה המורה לביתי לחשוב על עצמה.


הכנת השיעורים הייתה מלווה בבכי ובחוסר אמונה בעצמה, למרות הקושי לראות אותה בוכה ומתוסכלת, אמרתי לה את משפט המחץ שלי:  "תגידי לעצמך אני אצליח ואת תצ