• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

פסח- ניקיון הבית,הגוף והנפש

עודכן ב: 10 יונ 2018


אז הינה פסח בפתח וגם אני עסוקה כמו כולם בניקיון הבית, זו הזדמנות להגיע לכל הפינות שבמשך השנה אין זמן להגיע, הזדמנות להוציא דברים מהבית שאין בהם כל שימוש ולהכניס חדש, אני מאוד אוהבת את הזמן הזה ואני כל כך נהנת להוציא, הינה עוד שקית ועוד שקית, פתאם האנרגיה בבית זורמת ויש תחושה של משקל שהושל מהבית. 


זו הזדמנות לעשות ניקיון וחידוש גם לעצמנו, בפיזי ללכת לחדש את מראה השיער, לקוסמטיקאית וכו'.

זו הזדמנות לעשות ניקוי לנפש, לשכל כן גם ראשנו ונפשנו מלאים בפסולות, במחשבות ובתחושות שלא משרתות אותנו עוד, הדרך שלי לנקות היא לכתוב את כל העולה בראשי ולהפקיד זאת בדף כך מחשבותי ורגשותי שאין לי צורך בהם עוד יוצאים ממני ומתפנה מקום למחשבות ורגשות חדשים.


חג פסח שמח
אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה