top of page

פיתוח גמישות מחשבתית - תרגיל המדרגה

פעמים רבות ילדים המתמודדים עם אתגר רפואי,

נאחזים במוכר כדי להשיג שליטה מסוימת בחיים שלהם.


זה בא לידי ביטוי בדפוסי חשיבה מקובעים, בקושי ללמוד דברים חדשים,

ובקושי להסכים לשנות הרגלים.

בשל כך הם נמנעים או מתקשים מאוד ללמוד דברים חדשים.

בשפה המקצועית זה נקרא *קיבעון מחשבתי*.


בסרטון המצורף אני מציעה תרגיל המסייע להתגבר על הקיבעון המחשבתי

באמצעות פיתוח גמישות מחשבתית.


התרגיל מאמן את המח לעשות דברים חדשים שאינם מוכרים לו בצורה חווייתית ומשעשעת.

בדרך זו הלמידה החדשה אינה מאיימת אלא נתפסת כחיובית ו