top of page

סיפור אישי - כתם לידה ונשיקת הפייה.

נשיקת הפייה – איך להתמודד עם כתם לידה – סיפור מרפא


#פרוייקט_אפילפסיה

#פרוייקט_אתגר_רפואי


הילדה שלי נולדה עם כתם לידה ענק בפנים. כזה שלא ניתן להתעלם ממנו.

כבר כשהייתה בת כמה שבועות כל יציאה החוצה לוותה במבטים מסתכלים, בלחשושים ובשאלות מהסובבים.


כשהיא הייתה תינוקות וטרם הבינה את המציאות ואת הסיבות לשאלות, התמודדתי בעצמי עם הסביבה. לעיתים בהסבר פשוט, לעיתים בנזיפה (ביום פחות טוב שלי), ולעיתים בהתעלמות.

אך כאשר הילדה גדלה והחלה להבין, נדרשה ממני יצירתיות כדי להתמודד.

חיפשתי דרך שמצד אחד תגן עליה מהסביבה, ומצד שני תחזק אותה ותעצים אותה.


לכן בניתי סיפור. סיפור על פיית הנשיקה.


"היה היתה פיית נשיקה. הפייה אהבה מאוד את התינוקת שלי, וחששה מה יקרה כשהתינוקת תצא לאוויר העולם.

איך היא תזהה את התינוקת החמודה בין כל התינוקות?

הלכה הפייה למועצת הפיות וביקשה את עצתן.

אמרה פייה א': "אולי תזהי אותה לפי צבע העיניים?"

הציעה פייה ב': "אולי תזהי אותה לפי האימא?"