top of page

מתלבטים האם לשלוח את הילד לחינוך המיוחד ?

הורים לילדים מאתגרים רפואית ורגשית המתמודדים עם השלכות נוספות

המשפיעות על היכולות הלימודיות של הילד,

מתלבטים פעמים רבות האם לשלוח את הילד לחינוך המיוחד.


האם כיתה קטנה בבית ספר לחינוך מיוחד תסייע לילד להתפתח ולגדול?

או להיפך זה מה שיעכב את התפתחותו ?

האם עלולה להידבק בו סטיגמה שתשפיע על הביטחון העצמי שלו?

או להיפך, המעטפת הטובה תחזק את תחושת ההצלחה ומכאן תחזק את הביטחון העצמי?


ההתלבטות הזו מורכבת, והתשובה אינה חד משמעית ואינה תשובה גורפת לכולם.

התשובה טמונה בילד שלך, בכוחות שלו, ובצרכים שלו.