top of page

אמא יקרה - מכתב זה מיועד לך - מהבת שלך.


אמא יקרה, רק רציתי להודות לך. על כך שלא וויתרת לי כל השנים, שלא התייאשת מהאתגרים שהעמדתי בפנייך.


תודה לך שנתת לי ערכים, הרגלים טובים לחיים, הצבת לי גבולות, תמיד היה לך את האומץ להגיד לי לא, על כך שלימדת אותי לראות מעבר למשבצת, על כך שלחמת עבורי כשהיה צריך אבל גם ידעת לקחת צעד אחורה ולהאמין בי שאדע להלחם בעצמי, שהלכת איתי בשביל שלי ולא ניסית בדרך להכניס אותי לשבילים אחרים שיותר נחשבים, שניחמת אותי כשהייתי עצובה, פגועה ותמיד ידעת לתת לי עצה טובה, אבל אף פעם לא עשית את העבודה בשבילי.


תפקידה של אמא לתת חיים לילד, כשהוא קטן להגן עליו, להאכיל אותו, לדאוג לו אבל גם לדעת לשחרר את החבל לאט לאט,  ותוך כדי השחרור לתת לילד כלים להתמודד עם החיים ולהכין אותו לגיל שבו הוא יהיה אדון לעצמו, את אמא עשית זאת בכבוד רב.