top of page

מחשבה יוצרת מציאות


בכיפור בני הגדול (בן 6.5) עלה על אופנים של חבר ללא גלגלי עזר והחל לרכב על האופנים ללא כל עזרה.


אתמול יצאנו לטיול על האופנים (האופנים שלו קצת יותר גדולות מהאופנים של החבר) וכבר בבית 

הבן אומר לי: "האופנים שלי יותר גדולות לא בטוח שאני אצליח"

התשובה שלי: אתה יכול, אם הצלחת באופנים של X אין סיבה שלא תצליח באופנים שלך.


טוב יצאנו לנו לטיול וכמובן שהבן נפל מאופנים ורק כשאני עזרתי לו בתחילת הרכיבה הוא אצליח, הנפילות היו מלוות בבכי ובתחושה של כישלון ופעם אחר פעם הוא נפל מהאופנים.