• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

מה תאחלי לעצמך לשנה החדשה ?מחשבה מייצרת מציאות .בסוף כל שנה אני עוצרת, מתבוננת עלהם (הילדים שלי) עלי (הדרך שאני עשיתי) בודקת האם עמדתי ביעדים וקובעת חדשים.

למה ?

יעדים מאפשרים לנו לצמוח

מאפשרים לילדים שלנו לצמוח, לכבוש פסגות חדשות.

עצם הכוונה מייצרת מציאות חדשה.

למחשבות שלנו יש המון כוח לבריאת המציאות שלנו. תהליך החיווט במוח ופתיחת ערוצי תקשורת חדשים

מאפשרים למציאות החדשה להתרחש.

תמיד ידעתי "שמחשבה מייצרת מציאות" אבל איפה שם בבגרות האמונה הזאת נעלמה. כשהקטנה שלי נולדה עם אתגרי חיים "נאלצתי" עבורה להתחיל להניח מטרות מרוחקות,

מטרות שבנקודת הזמן הנוכחית לא נראו אפשריות לקיום,

אבל ידעתי שהם נכונות עבורה אז הנחתי אותם

דימיינתי אותם

ראיתי אותם מתגשמים

גם שכולם היו סקפטים המשכתי לראות את התמונה.

אתם יודעים כמה קשה להחזיק תמונה חיובית, שבנקודת הזמן הנוכחית נראית הזויה

כנגד טובי המומחים ?

משימה קשה מאוד!!! אבל לא וויתרתי החזקתי.

ופעם אחר פעם ראיתי את המטרות מתגשמות. כן, מחשבה מייצרת עבורנו ועבור ילדנו מציאות.

מאז כל שנה אני מניחה מטרות חדשות ובודקת אותם בסוף השנה

וכמו תמיד מתרגשת לראות אותן מתקיימות בחיי. שתפי אותי מה המטרות שלך לשנה החדשה ?