• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

מאחורי כל ילד מצליח יש הורה שעושה עבודה עם עצמו.

אתמול יובלי שלי עשתה את # צליחת_הכנרת (בפעם השניה). רק אתם יכולים להבין כמה כוחות נפש צריך לגבור על הפחד להכניס למים ועוד הכנרת. אחד הדברים שאני החלטתי כאשר היא נולדה זה לא לאפשר לאף מגבלה לעצור אותה ואותי בחיים, לאפשר לה לממש את הפוטנציאל שלה במאה אחוז. יהיו שיאמרו שאני חסרת אחריות שאני מסכנת את הבת שלי. אבל אני קוראת לזה לחיות. המגבלות קיימות רק במחשבות. #בתמונה_נהנות_לנו_בכוס_קפה_קר תודה על ההקשבה

תן