• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

לשנות את מציאות חייך, בידיים שלך!!!


את מייצרת את המציאות של חייך שמעת? את ורק את מייצרת את מציאות חייך. איך? בבחירות שלך בכל רגע נתון את בוחרת !!! בוחרת האם להפגע או לא בוחרת האם לדרוש את זכותך או לא בוחרת מה להכניס לפה,  לראש,  לנפש,  לבית שלך. אבל פה המוקש מאיפה את בוחרת? האם מהחלקים הלא מודעים האוטומטים שבהם יושבים זיכרונות העבר או מהמקום המודע? מודעות והקשבה פנימית עוזרת לך להיות מודעת למה מניע אותך ואז לבחור נכון. טיפול רגשי דרך התת מודע (כלי טיפולי בו אני משתמשת עם המטופלים הרבים שלי) מאפשר לך לעלות למודע את הזיכרונות שמשפיעים על הבחירות שלך,  לתקן,  ליצור זיכרון חדש ואז בפעם הבאה בה תתקלי באותה מצב תוכלי לבחור בחירה מודעת שמטיבה איתך. רוצה לבחור נכון רוצה ליצור את מציאות חייך? אני פה בשבילך בהמון אהבה