• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

לחזור לנקודה בה הכל התחיל ומשם לתקן.


בפרק האחרון בסדרה #בשבילה_גיבורים_עפים.


אביב עבר תהליך של לחזור אחורה בזמן,

לנקודה בה הכל התחיל ולתקן אותה.

מצאתי את עצמי אומרת

"זה בדיוק מה שאני עושה רק בלי סם"בסדרה הטראומה התפרצה בצבא ממותו של אזולאי אבל היא התחילה הרבה לפני,

ממותו של אביו, שם הטראומה האמיתית התרחשה, זו הייתה הנקודה שהכל השתנה.


גם בחיים אנחנו נושאים טראומה,

נקודה בעברנו שם הכל השתנה,

שם כדי להתמודד הדחקת את הזיכרון עמוק במרתפי התת מודע.


הזיכרון הזה השפיע על העתיד של אביב

על הבחירות שלו,

וכאשר הנפש לא יכלה יותר הוא קרס ל#פוסט_טראומה שהתבטאה בהימנעות בחיים ואיבוד העתיד שלו.


רובנו חיים את העבר שלנו

כולנו יכולים לתקן את העתיד שלנו.


#מודעות_הקשבה_פנימית

#איזון_רגשי

#תכנות_התת_מודע_מחדש

מאפשרים לשנות את ההווה והעתיד.

38 צפיות