top of page

להסתכל לפחד בעינים


"קחי את הפחד לצידך, תני לו יד וביחד תעברו את האתגר"


את כמעט בת 9, בשבועות האחרונים אני צופה בך ורואה איך מצאת את הכוח שיש בך לכבוש את הפחד.

כבר לא צריך אותי להיות שם לחיזוק ודחיפה, היכולות לדחוף ולחזק כבר נמצאות בך.


לפני כמה חודשים הצעתי לך לחזור לטיפולים... אמרת לי לא... כיבדתי את החלטתך... הרופאים והסביבה אמרו לי לא לשאול אותך ושאני צריכה להחליט עבורך...למרות זאת בחרתי להשאיר את החלטה בידך.


ואז לפני כחודשיים באת אלי ואמרת שאת מוכנה, בואי נעשה זאת... הסברתי לך מה יהיה ואיך.

<