top of page

להגיע לפסגה 2

עודכן: 10 ביוני 2018


היה היה איש, נקרא לו פלוני,פלוני עמד למרגלות ההר וכל חלומו היה להגיע לפסגת ההר שם טמון האושר, שם הוא כבר לא ירגיש את הריק.


פלוני החל לטפס על ההר וכאשר הגיע לפסגה אין מאושר מימנו היה, הוא זכה לתהילה רבה כי כולם רצו לראות מיהו אותו פלוני שהגיע לפסגת ההר, זכה לתשבחות רבות.


לאחר שאור הזרקורים התמוגג פלוני החל להסתכל סביבו וראה שפסגת ההר היא לא "וואו" כמו שנראה מלמטה, יש בה הרבה זוהמה, הריק החל להיכנס בליבו ומחשבות עבורו בראשו, "איך אני הופך את ההר הזה ליותר יפה ונעים" "יש לי המון כוח ועוצמה, איך אני משתמש בכוח הזה לטובת ההר".


פלוני החל להשתמש בכוח שלו לגרום לגנן לבואו לטפח את ההר, פלוני מסתכל מפסגת ההר ורואה שיש למטה המון ילדים רעבים אז הוא שולח להם או