top of page

כשאת אומרת לא, מה הילד שלך מבין?רוצים ילדים בעלי מוטיבציה לעשייה ?


תתחילו לדבר איתם מה *כן* לעשות!

תגלו ילדים סקרנים, מלאי מוטיבציה ועשייה עצמית,

שיודעים לשים לעצמם גבולות בטוחים,

שיודעים להבדיל בין מותר ואסור,

שקשובים לקצה גבול היכולת שלהם.

שמגיעים לגיל התבגרות ומנתבים אותו לעשייה משמעותית,

במקום מרד בדמויות סמכות תוך שימוש בהתנהגויות וחומרים שמזיקים להם.


שנים רבות אני עוסקת בלמידה של השפעת המילים על המעשים של ילדנו.

על השפעת סביבה בטוחה ומאפשרת חקירה,