top of page

כוחה של מילה במערכת החינוךמקצוע ההוראה הוא מקצוע סופר חשוב וסופר משפיע.


המורה מסייע לתלמיד לא רק לצבור ידע אלא גם:

· ללמוד על עצמו

· להכיר את החוקיות בעולם

· להבדיל בין טוב לרע

· ללמוד התנהגות נאותה

· לבנות את הדימוי העצמי של הילד

· ולבנות את התפיסה העצמית ותפיסת העולם של הילד.


לכן מודעות גבוהה למילים בהם משתמשים בשיח עם התלמידים היא סופר חשובה.


רבים מאיתנו גדלו על אמירות שיצרו בנו אמונו