top of page

סיפור אישי - ים, מצלמה ושליטה בפחדים


אני לא אוהבת ים, כאשר אני על החוף אין לי כל בעיה, אבל להיות בתוך סירה / ספינה או כל משטח בלתי יציב שעומד על הים, אני לא שם.


אבל הילדים שלי בשילוב הפתעה יכול לגרום לי להתגבר מעל כל פחד.


וזה הסיפור:

אילת, חוף חנינה, הילדים עולים על סירת המרוצים בדרכם לעשות בננה, אני על החוף (מה שבטוח) מחכה בסבלנות.


לפתע אני שומעת קול: