top of page

הורים - לעבור בדיקת MRI ילדים בחוויה טובה


היום נדבר על איך אנחנו כהורים יכולים לסייע לילד שלנו לעבור את בדיקת MRI בחוויה טובה ולהשאיר אצלו ואצלנו תחושה של הצלחה וזיכרון טוב שיעזור בבדיקות הבאות. לפני הכלים הפרקטיים של איך עוזרים לילד לעבור את הבדיקה בתחושה טובה,

חשוב שנכיר את מנגנון הלמידה של ילדים, איך ילדים לומדים ? איך התנסות לא נעימה משפיעה על הבדיקה הבאה ?

ולמה חשוב לתווך את הסיטואציה לילד ולחבר אותה להתנסות חיובית ?

ילדים לומדים דרך "התניה". התניה זהו תהליך למידה שדרכו הילד לומד לקשר בין גירויים, בין הבדיקות המרובות שהוא עובר לבין התגובה של הסביבה (התוצאה). התוצאה מלמדת אותו האם מה שקרה לי עכשיו הוא טוב או רע, האם בפעם הבאה שאעמוד באותה סיטואציה אצטרך לברוח, להיאבק, להשתתק או שאוכל להתמודד. למידה דרך התניה זו למידה ששמורה בזיכרון הפנימי שאנו קוראים לו תת מודע, הזיכרון הזה מופעל שהילד נמצא מול סיטואציה דומה. המשמעות שילד עובד בדיקה שהתנסות בבדיקה הייתה לא נעימה,

הוא יסרב בהמשך ללכת לבדיקות נוספות וככל שיגדל התנגד