• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

ילדים מדברים רגשות בהתנהגות ולא במילים

עודכן ב: 10 יונ 2018


תחילת שנה התחלות חדשות:


השנה ליוויתי שלושה ילדים מקסימים, מדהימים בחוכמתם ובנפש הרגישה שלהם.

כל החטא שלהם שהם ילדים רגישים, שהם חווים את העולם בעוצמת רגש חזקות יותר והסביבה לא מבינה, לא מכילה.

אותם ילדים נאלצו לבנות חומות הגנה כדי להגן על עצמם מהרגשות, חומות ההגנה הובילו לבעיות התנהגות, הסתגרות , וקשיים בלימודים.

לילדים הנדירים האלו יש מזל, הם נולדו להורים שבחרו ללכת בדרך שנכונה לילד שלהם גם אם הדרך היא בניגוד למה שלימדו אותם וכך הם הגיעו אלי.


בתהליך שהשתנה מילד לילד, ההורים והילדים עבורו דרך משמעותית של הכרה במי אני, בקשיים שלי ובהסכמה לקבל את העזרה המתאימה והנכונה לי!!!


שלושת הילדים מתחילים מסגרות חדשות, שונות אבל שמתאימות להם, שם הם יבנו דימוי עצמי גבוה, הצלחות, התמודדות עם כישלונות, וגבולות ברורים.

אין ספק שהייתה נחסכת מאותם ילדים עוגמת נפש ורגשות טעונים כמו חווית דחייה, חוסר הצלחה ופגיעה בדימוי העצמי במידה וההורים היום פוקחים עיניים בשלב מקודם יותר. אבל אין בוכים על חלב שנשפך.

ילדים אינם מבטאים את הרגשות והקשיים שלהם במילים ילדים מבטאים רגשות בהתנהגות ואנחנו כהורים צריכים להבין.


אבל כאשר הקושי שלהם יושב על זיכרונות כואבים שלנו, העיניים שלנו נעצמות עד ש... יש רעש גדול שלא ניתן להתעלם ממנו עוד כמו:

תלונות חוזרות ונשנות מבית הספר על בעיות התנהגות ואלימות מצד הילד, ובטיפול נגלה שבגיל ארבע כבר היו סימנים מקדימים של ויסות רגשי.

הילד בכיתה ד' לא מצליח לקרוא מילה, ובטיפול נגלה שכבר בכיתה א' היה קושי ברכישת הקריאה ועד גיל שלוש הוא לא דיבר.


בגילוי מוקדם אפשר לחסוך הרבה כאב לב ממכם ומהילד.


אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה