• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

חרדה משינויים ואלרגיה אצל ילדים - מה הקשר?

עודכן ב: פבר 15

?


עונת המעבר בפתח ואיתה האלרגיות,

אלרגיה לפריחה

אלרגיה לאבק

אלרגיה לבעלי חיים

אלרגיה......


משתפת אותך שיש קשר בין אלרגיה בעונות המעבר לבין חוויות חיים ומצב רגשי.


כל עונת מעבר התבטאה אצלה בפריחות, גרד – אלרגיה. היא בסה"כ בת תשע, קטנה ומאוד בוגרת לגילה.


לאחר מספר טיפולים שהילדה עברה אצלי, עלה הקושי במעברים ושינויים.

שינוי ומעבר נחווה כחוויה של חוסר שליטה שהתבטא בגוף כאלרגיה.


בעונת המעבר האחרונה הפריחה והגרד נעלמו. עונת המעבר עברה עליה בלי אף סימן, אין גירוד, אין פריחה, אין אלרגיה.


נכון שמדהים ?


ורוצות לשמוע את היותר מקסים? - הסיבה בגינה הילדה הגיעה אלי הייתה בכלל רגשית, נושא האלרגיה בכלל לא עלה, ולא טופל באופן ישיר אבל כאשר עשיתי עבודה עם הילדה על נושא מעברים ושינויים - הגוף התחיל לזכור "שינוי" "מעבר" כחוויה נעימה שאינה מצריכה מהגוף להיות בריאקציה עם הסביבה,

התוצאה - האלרגיה נעלמה.


זכות להיות חלק.


אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה