• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

חמלה כלפי עצמי

עודכן ב: 10 יונ 2018


"תודה ליאורה לימדת אותי להיות בחמלה כלפי עצמי" ככה הסתיים הטיפול שלנו.

הוא התחיל עם אישה שכלפי חוץ נראית מאוד חזקה, עוצמתית. מקצועית בעלת תפקיד בכיר עם המון אחריות.


היה שם המון כעס עצמי, ביקורת, חוסר שביעות רצון, ופגיעה עצמית כן פיזית אבל גם נפשית.


על כתפיה החזקות נשאה סיפור חיים. לאורך כל הטיפול שאלתי אותה "מאיפה הכוחות" ? והיא ענתה "אין לי אופציה אחרת".


היום היא במקום אחר, מבינה שהקשבה לקשה, לעצוב, לפגיע הוא אינו חולשה.


בתום המפגש השבועי היא משתפת אותי במחשבותיה:


"עכשיו ליאורה סיימנו מסע אחד ועכשיו אני ואת נתחיל מסע חדש, מסע של צמיחה."


זכות להיות חלק!אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה