top of page

ועוד סיפור על סבלנות והתמדה....

עודכן: 10 ביוני 2018


זהו השיעור שלי איתך בשנה האחרונה .... סבלנות והתמדה.. התגברות על הפחדים....

מפחיד... זה רק נראה...אחר כך הכל עובר.


היינו צריכים לעבור את השיעור הזה עם כל בדיקת דם שעברת אבל לא הייתי לצידך וכמו תמיד השיעורים שלנו תמיד חוזרים אלינו עד שנלמד אותם, אז את כנראה מוכנה וגם אני.


מה הפעם... עגילים... רצית עגילים כמו לאחותך הגדולה... אז חיפשת לך את הדרך הטובה ביותר לעשות וכמובן מצאתי,