top of page

התפרצויות זעם ורגע הלידה

עודכן: 5 ביולי 2020

היא הגיעה אלי על רקע #התפרצויות_זעם של בנה, מרגש מה גילינו ועוד יותר מרגש התהליך שעבר.

הוא רק יצא לאוויר העולם ומיד הם לקחו אותו,

הניחו אותו בתוך מקום זר וקר

שמנסה להזכיר את המקום החם והנעים שהיה לו קודם אבל הוא לא.

הוא מחפש את הדמות שבתוכה היה, היא היחידה שמוכרת לו אבל היא לא בסביבה.

מכאיבים לו ברגל (לקחו בדיקה דם),

נוגעים בו ידיים לא מוכרות אין שם חום, אהבה, דאגה.

העולם הזה מלחיץ,

הוא רוצה לחזור למקום החמים שהיה בו.

הפחד, האימה מחלחלת בתוכו.

סוף סוף הדמות המוכרת הגיעה היא נוגעת בו, הוא מרגיש ביטחון אבל אז הוא מרגיש שהיא לא בטוחה,