top of page

השפעת המילה על הנפש של הילד שלך.


איך אפשר לעזור לילד בהתמודדות עם אתגר רפואי, באמצעות מודעות לשימוש במילים?


כשהבנתי עד כמה המילים שאנו משתמשים בהם ואלו שהשתמשנו בהם בעבר,

משפיעות על ההתנהגות של ילדנו, שיתפתי בכך את דליה, קולגה יקרה.


סיפרתי לה שניהלתי שיחה נינוחה עם הבת שלי.