• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

השינוי אצלה מתחיל דרכי


מודעות מביאה התפתחות

"במקום בו את  מפסיקה להלחם בפחדים שלך

שם מתחילה התפתחות " (ליאורה פלד).


כל פעם שאני מתחיל לדבר איתה 

היא תוקפת !!!!


אני שואל שאלות, 

מתעניין בחיים שלה,  

והיא עונה בחוסר סבלנות. 


אני שואלת אותו: 

אתה משתף אותה בחיים שלך ?

מספר לה אפיזודות קטנות מהיום יום שלך? 

לא,  למה? 


היכולת לשתף הוא שריר השיתוף ואצלה הוא לא קיים,

היא לא רכשה אותו כי לך אין אותו,

לך אין אותו כי להורים שלך לא היה את שריר השיתוף....


המקום הבטוח שלה הוא הלבד

ואתה מבקש ממנה ביחד זה מאיים

הוא:  לא חשבתי על זה. 

אז בוא ננסה מהפעם הבאה במקום לשאול

אותה שאלות פשוט לשתף אותה בחיים שלך. 

כך תוכל לחזק אצלה שריר שלא חזק

בלי התנגדות. 


זכות להיות חלק!!