• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

הקשבה כמה היא חשובה

עודכן ב: 10 יונ 2018


ביקשתי ממנה להכין שיעורים, קשה לה אני יודעת, יש לה מלחמה פנימית בין הרצון להצליח ובין הרצון לוותר.

מה עושים עם מאבק פנימי כזה ?


יוצרים סיטואציה שאימא תהיה הרעה : "אימא מכריחה אותי להכין שיעורים".


היא הלכה מהבית ושלחה לי הודעה: "אני עזבת את הבית את אימא רעה "

אני: למה ? מה ביקשתי להכין שיעורים ? השיעורים בשבילי או בשבילך ?

היא: בשבילך

אני: לא חיים שלי ממש לא, אני כבר למדתי, השיעורים הם בשבילך ובשבילך בלבד.


שקט של כמה דקות.... אחרי כמה דקות


היא: בבקשה תבואי לקחת אותי וסליחה.

אני : על מה ?

היא: על שאמרתי שאת אימא רעה, תבואי לקחת אותי ?

אני: מתוקה שלי אני מנקה את הבית ואין לי זמן כרגע , תבואי לבד.

אני ממש לא כועסת עליך ולכן אין צורך לבקש סליחה.

השיעורים הם בשבילך, אם את רוצה להצליח אז צריך להכין שיעורים וללמוד.


השיחה הסתיימה.


רוצים לדעת מה קרה ?


הילדה באה הביתה חיבקה אותי, הלכה להכין שיעורים ולהתכונן למבחן.

לו הייתי נשאבת, מדברת בטון כעסני, בצעקות, לוקחת אישית את הפגיעה הסיפור היה נגמר אחרת.

וזה הסוד של ההקשבה.אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה