top of page

העברה בין דוריתמהי "העברה בין דורית" ? האם מדובר בירושה שהיא כסף ורכוש ? אם ניתן להוריש צבע עור, צבע שיער, גובה, מחלות אז האם ניתן להוריש גם ערכים, אמונות וגם חוויות חיים חוסמות ומגבילות ?

צבע עיניים, עור , מבנה פנים... זו ירושה שלא ניתן לשנות אותה.

(האמת שאם כל הניתוחים היום זה כבר אפשרי אבל כרוך בכאב ובהמון כסף),


האם ניתן לשנות ירושה של חוויות חיים ?


לפעמים אני רוצה לצעוק שישמעו אותי עד השמיים. צעוק לאותן אימהות:  טפלי בפצעים שלך אם לא למענך אז למען דור ההמשך.