top of page

הכל ידוע מראש והרשות נתונה


בדצמבר 2005 הגעת לפה כמו שקבענו שם למעלה, (הכל ידוע מראש), על פניך נראה כי שפכו יין אדום, הרופאים לקחו אותך ובדקו מכל עבר הם לא הכירו דבר כזה בארץ, את כפי שסגרנו למעלה עשית לי חיים לא קלים, לא רצית לינוק והכאבת לי פעם אחר פעם, אבל אני בחרתי לא לוותר לך, ידעתי שיהיה לך שנים לא פשוטות ורציתי לתת לך את הטוב ביותר גם אם את לא רוצה, התעקשתי ולאחר כמה ימים העקשנות שלי הועילה ואת ינקת, באותם רגעים לא ידעתי אפילו כמה עקשנות זו תהיה חשובה בקשר איתך ובהתפתחות שלך.


שלב אחר שלב העמדת בפני שעורים ולימדת אותי כל כך הרבה, לימדת אותי ליצור את המציאות שלך דרך המחשבות שלי, וכך זרקתי מחשבות באויר, ראיתי אותם בדמיוני מתגשמים וכך הם יצאו לפועל, מחשבה אחר מחשבה, נדהמתי איך דברים שלא היו תלוים בי קרו, כמו שלא דיברת בכלל ואני זרקתי למרפא בעיסוק שתוך חודש תדברי בשתי מילים היא הייתה סקפטית מאוד, וכך היה אחרי חודש דיברת בשתי מילים.