• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

הכל התחיל בדצמבר 2013...

עודכן ב: 10 יונ 2018


החודש דצמבר 2013, בחוץ סערה, שלג,  אנחנו ביום השני לאיזונים. לילה לפני היא מבינה שהפעם ברמה הארצית מדובר באיזון על הסיכסוך הישראלי פלסטיני.

אחת אחת הן עולות על המיטה... כן הפעם יש שם בעיקר נשים.

סוף היום השני הגיע והאחרונה צריכה לעלות על המיטה והנבחרת... עולה על המיטה, בראשה עוברת המחשבה "מה יעלה הפעם" ..


ג'ף מתחיל:

המילים: מפלט ונקמני

היא כל כך מוכנה שהמילים פשוט נשפכות והיא מספרת: 


"הייתי בכיתה ב' והיה ילד שכולן רצו בחברות שלו, אני העזתי (עוד אז הייתי אמיצה) וביקשתי חברות, הוא שאהב אותי מאוד (אהבה של ילדים) הסכים מיד.

ראיתי את העצבות של חברה שלי והסכמתי לחלוק בו, וכך גם אני וגם היא היינו חברות שלו.

היא כל כך אהבה אותו אבל הוא לא, ובתמורה לטוב הלב שלי היא חיכתה לי ביער והרביצה לי.

חלקתי איתה את הדבר החשוב לי ביותר והיא בתמורה פגעה בי.


השיעור שלי : להיות בהקשבה, לבדוק, לחקור, להתכונן ויחד עם זאת להבהיר לצד השני מה אני רוצה, מהן הגבולות , היכולות שלי ותמיד לבוא ממקום של ידע.

כשאני לא באה ממקום של ידע וחיבור לרצונות שלי אני נופלת".


סוף האיזון וג'ף אומר " שהאיזון הזה הוא גם לסיכסוך הפלסטויני הישראלי, ישראל היא מקום מפלט עבורנו היהודים"


אנחנו כבר כמה חודשים לאחר האיזון - ופתאם אני רואה את הקשר בין האיזון לבין הסיכסוך הפלסטיני-ישראלי


גם אנחנו כמדינה נתנו המון לצד השני, הסכמנו לחלוק עם מה שברור שהוא שלנו, ומה הצד השני עשה תקף אותנו ולמה כי הוא רוצה הכל.


ומה השיעור שלנו כמדינה: להיות בהקשבה לא להרדם בשמירה, להיות תמיד מוכנים ויחד עם זאת, להבהיר לעצמנו ולאחר מכן לצד השני ולעולם מהם הגבולות שלנו ועד כמה אנחנו מוכנים לתת.

אם נלמד את השיעור שלנו כל העולם ישתנה.
אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה