• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

הזעת יתר

עודכן ב: 10 יונ 2018


אני בטוחה שלא אחדש לכם שיש קשר ישיר בין מצב רגשי לבין תופעות גוף יחד עם זאת גם אני לפעמים מופתעת עד כמה הקשר הזה חזק.


הזעה זו דרך של הגוף לנקות את עצמו מרעלים,

כאשר הגוף אוגר בתוכו תחושת סטרס ורגשות קשיים הוא יכול לבטא זאת בהזעה מוגברת.

נערה שטיפלתי בה והכותרת לטיפול הייתה הזעת יתר בבית שחי, "החלה להזיע כאדם נורמלי" – ציטוט של האם.הטיפולים היו על אחריות והרגשות העולים מהתמודדות עם אחריות כמו: פחד מחוסר הצלחה, פחד מביקורת, תחושת הסטרס שמתלווה לאחריות,  וכמובן פחד מהבעת רגשות והתמודדות איתם.


ככל שיכולת התמודדות עלתה, ככל שהצליחה לעמוד באתגרים שעמדו בפניה כך ההזעה פחתה. בגל החום הקודם ובגל החום הנוכחי היא הזיעה כמו נערה רגילה.


מדהים !!!


והקטע היותר מדהים.... שלפני זמן מה ההזעת יתר חזרה לכמה ימים, בבדיקה מול הנערה התברר כי היא עומדת מול מצב שמצריך ממנה התמודדות רגשית גדולה, ברגע שנעשה שיקוף מולה ההזעת יתר נעלמה. 


הזעת יתר קשורה לסטרס, חרדה וכל מה שמתלווה אליה, כאשר אדם נמצא במתח המערכת הסימפטית נותנת פקודה לכל המערכות בגוף להיות דרוכות וכך גם בלוטות הזיעה.


הזעה מבית השחי קשורה ליכולת התמודדות, הבעת רגשות, לקיחת אחריות כאשר הנושאים האלו טופלו במסגרת המפגשים הגוף הפסיק לחוש סטרס, חוסר יכולת להתמודד ומשם לא היה לו צורך בתגובה של הזעת יתר.איזה כיףאם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה