• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

דיכאון הוא לא מחלה


דיכאון הוא לא מחלה

זה רק ציפרלקס

💊, כולם לוקחים
👭 אני אקח תקופה, ארגיש יותר טוב ואפסיק
👀. האומנם ?? דיכאון הוא תסמין חיצוני !!!

הטיפול בדיכאון הוא באמצעות תהליכי מודעות ובניית תשתית ועוגנים חדשים בחיים

תוך טיפול בגורם השורשי לבעיה.

תרופה מטפלת בתסמין (בדיכאון) אבל לא בגורם שיצר אותו,

חשוב לי להדגיש אני לא נגד טיפול תרופתי

אבל אני כן נגד :

הקלות שבה הוא ניתן (כל רופא משפחה יכול לתת)

חוסר ההסבר על בטיחות התרופה ועל החשיבות בטיפול רגשי.

כן קשה לי שהטיפול התרופתי ניתן כתחליף לטיפול בשורש הבעיה. דיכאון הוא מצב רגשי שיכול

להופיע כדכדוך קל ועד חוסר רצון והתנתקות מהחיים. נשים מאבדות חיים שלמים כשהן בדיכאון, שנים על גבי שנים והן באותו מסלול ולא יוצאות ממנו.


כשאני עובדת עם נשים בקליניקה,

אני מלמדת אותן להמשיך ולחיות לצד הדיכאון,

להפסיק להיות בהימנעות

להכיר את הסיבות להיווצרות הדיכאון ( כן דיכאון הוא מנגנון הגנה)

לבנות מנגנוני הגנה חדשים (חזקים ובריאים)

מתוך נקודות החוזקה שלך.

ולהצליח לחיות חיים טובים ומהנים לצד הדיכאון.


בסופו של דבר החיים הם בחירה !!!