top of page

הפגת חששות, דאגה של הסביבה בתוך מסגרת החינוך

עודכן: 1 באוק׳ 2021

אנחנו בפתחה של שנת לימודים חדשה ועימה מגיעה התמודדות עם האפילפסיה

בתוך מסגרת החינוך.


מהי הדרך להפיג את החשאיות, הפחד והדאגה שסובבת סביב האפילפסיה

בתוך המסגרת החינוכית ?


הפעם אשתף אתכם בהתמודדות האישית שלי עם המהמהמת שלי.


בגיל 10 הבת שלי רצתה להבין יותר על תסמונת סטורג' וובר ועל האפילפסיה עימה היא מתמודדת.

מצד אחד, החברים בכיתה שאלו שאלות והיא רצתה לדעת מה ואיך לענות להם.

מצד שני, היה בה פחד פנימי לאבד שליטה או לפרכס.


האמת, שגם אני רציתי שהיא תענה תשובות מספקות ואמיתיות לחברים.

הרגשתי צורך אמיתי לתווך את התמודדות של הבת שלי מול ילדי הכיתה.

וגם רציתי לוודא שהחברים ידעו מה עליהם לעשות אם היא תאבד שליטה.


כשחיפשנו פתרון יצירתי, עלתה המחשבה להכין מערך שיעור על אפילפסיה לכיתה.


המטרה הסמויה שלי הייתה לסייע לה לעבד את חוויות הילדות שלה ואת

החוויות של רגעים שאין בהם שליטה, ולהחליפם בתחושה של שליטה וביטחון עצמי.