• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

את סומכת על עצמך ?

איזון חיים.


לסמוך !!!

זה השיעור שלי (היא אומרת),

איך לומדים לסמוך ?

אני: למה את חושבת שהשיעור הוא על לסמוך ?

היא: מסביבי אני מוקפת באנשים שאני לא יכולה לסמוך עליהם.

השבוע בבריכה קיבלתי תרגיל לצוף על פני המים ולסמוך על הגוף

שיישאר לצוף.

חוץ מזה אני מרגישה.

יש לי תחושת בטן ... היא צוחקת.

אני: את סומכת על עצמך ?

היא: ברור שלא וגם לא על אחרים, הרי ברגע שאפסיק להיות על המשמר

הסכין תישלף, אז איך אפשר לסמוך ?

אני: את יודעת מתי התחיל החוסר אמון

היא: כן, בגיל חמש כאשר הייתה שם נטישה

אני: בואי נתחיל לעבוד.