top of page

אפילפסיה - מנקודת מבט רוחנית- אנרגטית- רגשית


המשקפיים דרכם אנחנו רואים את המציאות שילדנו מתמודדים עימה מושפעת מאוסף התנסויות שאנחנו ההורים אספנו בילדותנו ועיצבו את השקפת עולמנו.

אם נתבונן לרגע על מחלת האפילפסיה מנקודת מבט רוחנית – אנרגטית -רגשית נוכל להבחין כי מדובר במחלה שיש בה חוסר שליטה על הגוף ותגובה שיפוטית מהסביבה אשר מעוררת בנו (ההורים) זיכרונות בהן אנחנו חווינו בעבר (בילדותנו) חוויות של חוסר שליטה ותגובות שיפוטיות כלפינו.