top of page

אפילפסיה - מה עושים - טיול שנתי ?הנושא שהיום אכתוב עליו מוכר בוודאי לרובכם, טיול שנתי מטעם בית הספר

האם לצאת לטיול ?

האם לא לצאת לטיול ?

אולי להצטרף כהורה מלווה ולשמור עליו מרחוק ?

אולי עדיף שיישאר בבית ולא יצא לטיול ?

האם אני יכולה לסמוך על הצוות החינוכי שישמור עליו ?

וא