top of page

אפילפסיה - השפעת הטראומה הרפואית על הנפש

השבוע העברתי הרצאה מאלפת שיש בה כך כך הרבה עומק על הקשר בין טראומה רפואית שילדנו

חווים בתור ילדים לבין הקשיים עימם הם יתמודדו כאנשים בוגרים.


דיברתי על החוויות שאנחנו כהורים חווינו בצעירותנו של חוסר אונים והשפעתם על הדרך בה אנחנו כיום כאנשים בוגרים מפרשים ומגיבים למצבי חוסר האונים מול ילדנו ומול מחלת האפילפסיה.


דיברתי על זיכרון תאי, הדרך בה הגוף אוגר בתוכו זיכרונות ואיך אותן זיכרונות מופעלים אצלנו כאנשים בוגרים,

כהורים לילדים עם מחלת האפילפסיה.


ונתתי כלי פרקטי ופשוט ליישום לניהול רגשות ומצבי לחץ.