top of page

אפילפסיה - בחירת קייטנת קיץ.

אני רוצה לשנות את העולם, להפוך אותו עבור ילדנו לעולם רגיש, נגיש ומקבל יותר, שיוכלו לגדול בבית ובסביבה שמצד אחד מקבל ומאפשר ומצד שני מגן ושומר.


איך מוציאים את האיזון בין הרצון להגן לבין הרצון לדחוף קדימה ?


בעיני הדרך למצוא את האיזון עוברת דרך מודעות עצמית.

הדרך שלי להפוך את העולם למקום בטוח ומאפשר הוא הוא דרך הפוסט השבועי שאני כותבת לכם ולעמותת איל.


והיום נדבר על הרישום לקייטנות הקיץ.

הורים לילדים המתמודדים עם אפילפסיה