top of page

אפילפסיה - בוגרים, מציאת עבודה

כששואלים אותי בוגרים שמתמודדים עם אפילפסיה מאוזנת האם לשתף במקום העבודה שהם מתמודדים עם אפילפסיה במהלך הריאיון העבודה, אני מחזירה לכם את התשובה בשתי שאלות :


1. במידה והיית חולה בסוכרת או במחלת לב והיית בראיון עבודה, האם היית מספר למעסיק על היותך סכרתי או חולה לב ?

2. האם אתה מכיר את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שאומר שאין להפלות אותך בשל מוגבלותך ?


לאחר מכן אני מסבירה את לשון החוק, כאשר אתה הולך לראיון עבודה אינך חייב לשתף במצבך הרפואי ובהיותך אדם עם מוגבלות רפואית, אך המעסיק רשאי לשאול אותך שאלות בנושא,


במידה והמעסיק חושב שהידע, ההכשרה והכישורים שלך מתאימים לתפקיד, על המעסיק לעשות מאמץ ליצור את התאמות המתאימות שיאפשרו לך להתקבל לעבודה ולבצע אותה.

כאשר אתה לא מתקבל לעבודה בשל המוגבלות הרפואית החוק רואה זאת כהפליה.

אתה לא חייב לשתף במצבך הבריאותי אלא אם הגדרת התפקיד מחייבת את הדיווח.

עד כאן החוק, אך יש את הגדרת החוק ויש את המציאות ומטרת הפוסט היא לסייע לך להשיג את המטרה שהיא להתקבל למקום עבודה כי יש לך את הכישורים, הידע, הניס