• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

אני כבר לא מפחד מבובות


האומץ להתגבר על הפחד

"אני כבר לא מתבייש" "יש לי ביטחון " " אני כבר לא מפחד מבובות " במשפטים האלו פתח את הטיפול היום. והיום אני רוצה שנעבוד על....." הוא בסה"כ ילד עם יכולת ביטוי כל כך גבוהה. אני בודקת על מה אנחנו עובדים היום, מקבלת אישור לטפל בנושא שהוא מבקש. עולה המילה "פחד מציפיות גבוהות", בעודי חושבת איך להנגיש לו את המשפט, הוא מתחיל לספר לי על פחד גבהים, אני נדהמת אייזה סנכרון. אנחנו מטפלים בנושא מכניסים המון אומץ. מתרגשת לראות את הדרך שהוא עובר. כמה הוא לומד את הכח שלו. בסוף הטיפול הוא משתף אותי כמה הוא אוהב

לבוא אלי ומשאיר אותי נרגשת. הוא הולך ובראשי עוברת מחשבה איזו זכות נפלה בחיקי לעזור, לתמוך, ולתת לו את הכלים והדרך להתגבר על הפחד, אייזה בר מזל הילד הזה שיש לו הורים כאלו מדהימים שנמצאים לצידו ותומכים בו לאורך כל הדרך.זכות להיות חלק