• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

איך מתרחש שינוי ?

עודכן ב: 10 יונ 2018


לפני כשנתיים המציאות תפחה לי על הפנים, הבנתי ששנים סיפרו לי סיפורים...לא רציתי להיות חלק מאותה אכזריות ובחרתי ללכת בשביל אחר.


בתחילת התהליך הייתי בודדה, משפחתי הקרובה הייתה נגד, החברים העבודה רובם חשבו שנפלתי על הראש, חשבו שאני חסרת אחריות, מסכנת את בריאותי.

אף אחד לא רצה לשמוע את האמת, הקניטו אותי בכל דרך אבל אני בשלי.. לאט לאט התחזקתי.

אחד הדברים שלמדתי על עצמי בתהליכי הטיפול של "איזון חיים" שהכח שלי לגרום לתהליכים שיקרו, זה פשוט לעשות אותם, הדוגמא האישית הוא הכח שלי, אני לא נועדתי למלחמות ומאבקים (כדוגמאת גארי י.) שם אני תמיד מפסידה.


אז צעדתי בדרך שלי באמונה, שיתפתי בשקט בלי הטפת מוסר וביקורת את מי שרצה לשמוע ... תוצאה של שנתיים אחרי:

משפחתי שלי חלקם טבעוני וחלק צמחוני, המשפחה המורחבת חלק עברו לטבעונות/צמחנות וכמעט כולם הפחיתו את צריכת הבשר בצורה משמעותית מאוד.


עברנו מס חגים לאחרונה ומשמח לראות שכמות האוכל מהצומח גדלה ומהחי מצטמצם.


המעגל מתרחב כי הם מפיצים את האמת הלאה.. וכך שינוי מתרחש... הכל התחיל ממס אנשים מועט (לא אני) שראו את סבלם של בעלי החיים... ותם אנשים בחרו לספר, להלחם, לזעוק את זעקתם והמעגל התרחב... וימשיך להתרחב.


זכות להיות חלק משינוי.


אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה